Follow Focus CSMFC2

Follow Focus RS15mm Cambo con ajuste fino de posición y ángulo. Anillo dentado flexible con ataque lateral para ópticas PL de cualquier diámetro. Dos topes de stop.

CS-MFC2